Vinç Kiralama

Kartal Vinç ve Forklift İşletmeciliği

 

Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu yüzden Şirket faaliyetlerini gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla yürütmektedir. “Sürdürülebilir Gelişim” konusunda üstlendiği sorumluluklar, çevre ve toplumsal sosyal duyarlılıklar, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu çalışma, Şirketin “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlayışını oluşturmaktadır.

 

Kartal Vinç ve Forklift İşletmesi topluma ve çalışanlarına karşı olan saygısını ifade eden sosyal sorumluluklarını yerine getirirken kullandığı en önemli araçlardan biri sponsorluk ve çeşitli yardım çalışmalarıdır.

 

"Topluma geri verme" ilkesi Kartal Vinç ve Forklift İşletmesi kurumsal sorumluluğunun temel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu ilkeden hareketle, Kartal Vinç ve Forklift İşletmeciliği, sanat, spor ve eğitim alanlarındaki farklı faaliyetlere doğrudan veya dolaylı destek olmaktadır.